سیاست حریم خصوصی

سیاست وب سایت وان سی 

کاربران ثبت نام شده:

عدم انتشار ایمیل،نام، شماره حساب کابر به شخص یا نهادی

ثبت کلیه کلیک های واقعی کاربران

در اختیار گذاشتن تمامی  امکانات سایت برای کسب درامد

گزارش کامل از تمامی کلیک ها و لینک ها و زیر مجموعه ها

ارائه قیمت مناسب برای هر کلیک

پرداخت به موقع و سریع به کاربران

افزایش بروزرسانی های سایت و ایجاد تغییرات و کسب درامد بیشتر به نفع کاربر

تبلیغ دهندگان:

تعهد در به نمایش گذاشتن تبلیغات شما در جایگاه های مناسب و در دید کاربر

تعهد در گذاشتن قیمت مناسب بر روی جایگاه های تبلیغاتی

کاربران ثبت نام نشده:

کاربران ثبت نام نشده میتوانند از لینک کوتاه کن صحفه اصلی سایت بدون تبلیغات  و به صورت مستقیم استفاده کنند. و با خیال راحت می توانند از این لینک ها در هر کجا که می خواهند درج کنند.